Jesu blogg

100 BC

Jesus ska leva i hundra år
när han dör jag ska fälla en tår
äntligen ensam på jorden jag går
när han är död, förvanskad av sår

Hur jag än av tragedin då mår
ska jag skråla glatt; skål och gutår!
Äntligen kan jag gå i Gabriels spår
skjuta min säd mellan Marias lår

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.