Jesu blogg

Jesu stift

Jesu lidande nu förbi
så vill vi alla det ska förbli
Han var kristendomens magister
led för alla människans brister

Jesu lekamen i snö och tö
han nöjde sig aldrig med att dö
I evigheten han ville dyrkas
med bibel och oblat detta kan styrkas

Jesu makt är full och stark
vi vandrar nu på helig mark
om vise män och Betlehems stjärna
talar och sjunger vi om så gärna

Jesu stift är fyllt av ljus
han vandrar runt i varje hus
För att allas liv förgylla
följ med och låt oss Jesus hylla

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.