Jesu blogg

Ringaren i Notre dame

Dymmelonsdan fick sitt namn
när en man från Malmös hamn
visade sin skammens stam
(för) ringaren i Notre dame

Ringaren i Notre dame
slet av mannens ädla stam
ända upp i kyrkans topp
sprang han upp med mannens snopp

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.