Jesu blogg

Jesu toalett

En dag jag gick till kyrkan
för att visa Jesus min dyrkan
Han satt där på sitt kors
jag sade glatt; tjenamors!
Jag ville ju vara hövlig
men kände mig mest nödig

Sen började prästen predika
om hur dom Jesus på korset spika
Sen sa äntligen prästen amen
nu går vi och tömmer vi tarmen

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.