Jesu blogg

När Jesus kom till byn

När Jesus kom till byn
jag åter fick min syn
När Jesus bjöd på mjöd
jag åter fick min glöd
När Jesus bjöd på hasch
jag fick en datakrasch

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.