Jesu blogg

Jesu lidande

Josef skulle fria
till jungfru Maria
när Jesus börja dia
på jungfru Maria
Josef blev vred
Hans libido på sned
Först när Jesus led
fick han ligga sked

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.