Jesu blogg

Jesu dikt

Hej och välkomna!

Jag tänkte att vi skulle inleda denna blogg med lite dikter om Jesus. Det är inte många som vet om det men Jesus var inte alltid uppspikad på ett kors eller död i en grotta. Han var även en glad prick.

När han inte predikade för sina lär-ljugare så gjorde han andra saker, han knypplade, matade fåglar och förvandlade blommor till bin.

Vi har tillägnat en serie dikter och rim till Jesu liv, håll till godo!

Jesus

Jesu kuk
slapp och mjuk

Jesu Krist
slalom-pist

Jesu Krist
i Dubbelfist

Lerig sandal
Jesus i skandal

Jesus anal
sack-u-ral

Ja Jesu Krist
Jesu Krist
han är väl än
i vårdnadstvist

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.